W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 5/2021 (361)

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 25.07.2019 r., III CZP 12/19 (częściowo aprobująca)

Okładka
Mgr Kacper Górniak
doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ
0000-0003-0368-2804
Tytuł: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 25.07.2019 r., III CZP 12/19 (częściowo aprobująca)
Title: Gloss to the resolution of the Supreme Court of 25.07.2019, III CZP 12/19 (partially approving)
Titel: Glosse zum Beschluss des Obersten Gerichts vom 25.07.2019 r., III CZP 12/19 (teilweise zustimmend)
Bibliografia:

Borysiak W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. IVA, Spadki, red. K. Osajda, Warszawa 2019

Dybowski T., Ochrona własności w polskim prawie cywilnym. Rei vindicatio - actio negatoria, Warszawa 1969

Dyoniak A., Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego prawa prywatnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1994, z. 3

Felski T., Wpływ warunkowej zdolności do dziedziczenia na postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, "Nowe Prawo" 1986, nr 11-12

Gierl W., [w:] Erbrecht, red. W. Burandt, D. Rojahn, komentarz do § 2366 BGB, nb. 5. W orzecznictwie wyrok Bundesgerichtshof z 8.04.2015 r., IV ZR 161/14, "Neue Juristische Wochenschrift" 2015

Gierl W., [w:] Erbrecht, red. W. Burandt, D. Rojahn, München 2019

Górniak K., Nabycie własności rzeczy ruchomej w dobrej wierze, Warszawa 2021

Grziwotz H., [w:] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 11, red. S. Kessal-Wulf, München 2019

Gwiazdomorski J., Stwierdzenie praw do spadku, "Przegląd Notarialny" 1951, z. I.III

Herzog S., [w:] J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Staudinger BGB. Buch 5: Erbrecht: §§ 2346-2385 (Erbverzicht, Erbschein, Erbschaftskauf), red. Ch. Baldus, Berlin 2016

Jelonek-Jarco B., Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, Warszawa 2011

Justyński T., Dziedziczenie nasciturusa a ochrona nabywcy spadku w dobrej wierze. Glosa do uchwały SN z 25.07.2019 r., III CZP 12/19, "Orzecznictwo Sądów Powszechnych" 2020, nr 6

Kordasiewicz B., [w]: System Prawa Prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015

Księżak P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. IIIA, Zobowiązania. Część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2017

Księżak P., Prawo spadkowe, Warszawa 2017

Lieder J., Die rechtgeschäftliche Sukzession. Eine methodenpluralistische Grundlagenuntersuchung zum deutschen Zivilrecht und Zivilprozessrecht sowie zum Internationalen und Europäischen Privatrecht, Tübingen 2015

Longchamps de Bérier F., Stałość a zmienność szczegółowych regulacji prawa spadkowego Niepodległej, "Forum Prawnicze" 2018, nr 2

Machnikowski P., Nabycie własności rzeczy ruchomej od nieuprawnionego - dziś i jutro, [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010

Matusik G., Pozycja prawna kuratora ustanowionego dla dziecka poczętego, "Rejent" 2017, nr 2

Muscheler K., Erbrecht, Band II, Tübingen 2010

Niezbecka E., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV, Spadki, red. A. Kidyba, Warszawa 2015

Pazdan M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Art. 450.1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2021

Pazdan M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012

Piątowski J.St., Kawałko A., Witczak H., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015

Sepełowski M., Nasciturus jako rzeczywisty spadkobierca, "Monitor Prawniczy" 2020, nr 9

Siegmann M., Höger J., [w:] BeckOK BGB, red. H.G. Bamberger, H. Roth, W. Hau, R. Poseck, München 2021

Słyk J., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, t. V, red. K. Osajda, Warszawa 2017

Stecki L., [w]: Kodeks cywilny z komentarzem, t. II, red. J. Winiarz, Warszawa 1989

Strzebinczyk J., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2011

Swaczyna B., Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości, Warszawa 2004

Szpunar A., Nabycie własności ruchomości od nieuprawnionego, Kraków 1999

Targosz T., Nadużycie osobowości prawnej, Kraków 2004

Walaszek B., Nasciturus w prawie cywilnym, "Państwo i Prawo" 1956, z. 7

Wolak G., Nasciturus jako rzeczywisty spadkobierca a art. 1028 k.c. Glosa do uchwały SN z 25.07.2019 r., III CZP 12/19, "Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury" 2020, nr 1

Zdanikowski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. VI, Spadki (art. 922. 1087), red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2019

Żok K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Art. 627.1088, red. M. Gutowski, Warszawa 2019

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.16 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.