W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 4/2021 (360)

Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższegoz 12.03.2002 r., IV CKN 862/00

Okładka
Sławomir Szejna
doktorant w Instytucie Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Tytuł: Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższegoz 12.03.2002 r., IV CKN 862/00
Title: Critical gloss to the judgment of the Supreme Court of 12.03.2002, IV CKN 862/00
Titel: Kritische Glosse zum Urteil des Obersten Gerichts vom 12.03.2002, IV CKN 862/00
Bibliografia:

Baumbach A., Hefermehl W., Wechselgesetz und Scheckgesełz, Monachium 1984

Bierć A., Zarys prawa prywatnego. Część ogólna, Warszawa 2015

Brox H., Handelsrecht und Wertpapierrecht, Monachium 1990

Bryl W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, red. F. Błahuta, Warszawa 1972

Bryl W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Warszawa 1972

Brzozowski A., [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz do art. 1.44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018

Brzozowski A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. t. I, Art. 1.44910,red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015

Deneka M., Niewłaściwe uznanie roszczenia jako okoliczność powodująca przerwę biegu przedawnienia, [w:] Profesor Aleksander Wolter w 105. rocznicę urodzin, red. M. Grochowski, Lublin 2010

Dilcher H., [w:] Staudinger. Kommentar zum BGB, t. I, cz. 2, Berlin 1980

Domański L., Instytucje kodeksu zobowiązań. Komentarz teoretyczno-praktyczny. Część ogólna, t. 2, Warszawa 1936

Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full Edition, red. Ch. von Bar, E. Clive, Munich 2009

Ellenberger J., [w:] Palandt. Bürgerliches Gesetzbuch, München 2015

Giaro M., Wpływ umownego odroczenia wymagalności roszczenia już wymagalnego na początek biegu przedawnienia, PS 2017, nr 5

Górecka-Ochnio K., Uznanie niewłaściwe w świetle zmian Kodeksu cywilnego, PPH 2019, nr 2

Grothe H., [w:] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, t. 1, red. F.J. Säcker, Beck-online 2015

Ignatowicz J., [w:] System Prawa Cywilnego. Część ogólna, t. 1, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1985

Jedliński A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Część ogólna, t. 1, red. A. Kidyba, Warszawa 2012

Jedliński A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Część ogólna, t. 1, red. A. Kidyba, Warszawa 2012

Klafkowski J., Niedośpiał M., Glosa do wyroku SA w Szczecinie z 17.02.2005 r., I ACa 13/05 OSA 2009, nr 1

Klafkowski Z., Przedawnienie w prawie cywilnym, Warszawa 1970

Kordasiewicz B., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne - część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008

Kuźmicka-Sulikowska J., Idea przedawnienia i jej realizacja w polskim kodeksie cywilnym, Wrocław 2015

Lemkowski M., Odsetki cywilnoprawne, Warszawa 2007

Machnikowski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017

Machnikowski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016

Mataczyński M., Saczywko M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Art. 1.44910, red. M. Gutowski, Warszawa 2016

Mazeaud H. L.J., Obligation - theorie general, Paryż 1978

Naworski P., Problematyka przerwy biegu przedawnienia na skutek uznania niewłaściwego przez dłużnika będącego osobą prawną, MoP 2004, nr 19, cz. 2

Nazaruk P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, Warszawa 2014

Oser H., Kommentar zum Schweizerischen Ziuilgesetzbuch, t. I, cz. 1, Zurych 1928

Pałdyna T., Przedawnienie w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2012

Pecyna M., Dyspozytywny charakter przepisów o terminie przedawnienia, "Transformacje Prawa Prywatnego" 2010, nr 4

Peiper L., Kodeks zobowiązań z dnia 27 października 1933 (Dz.U. nr 82, poz. 598) tudzież przepisy wprowadzające tenże kodeks z dnia 27.10.1933 r., (Dz.U. nr 82, poz. 598) wraz z motywami referentów komisji kodyfikacyjnej oraz orzecznictwem polskiem, austrjackiem, francuskiem, niemieckiem i rosyjskiem, Kraków 1934

Peters F., Jacoby F., [w:] Staudinger. Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch, ks. 1, red. N. Habermann, Berlin 2014

Piasecki K., [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, t. 1, red. J. Winiarz, Warszawa 1989

Pyziak-Szafnicka M., [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, Warszawa 2014

Pyziak-Szafnicka M., Przerwanie biegu przedawnienia przez uznanie, "Rejent" 1993, nr 9

Pyziak-Szafnicka M., Uznanie długu, Łódź 1995

Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1993

Rudnicki S., Trzaskowski R., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, t. I, red. J. Gudowski, Warszawa 2014

Schmidt-Räntsch J., [w:] Erman. Bürgerliches Gesetzbuch, t. 1, red. H.P. Westermann, B. Grunewald, G. Maier-Reimer, Köln 2014

Sobolewski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, t. I, red. K. Osajda, Warszawa 2017

Sobolewski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Przepisy wprowadzające. Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe, t. 1, red. K. Osajda, Warszawa 2013

Stecki L., [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1989

Stępień-Sporek A., Sporek F., Przedawnienie i terminy zawite, Warszawa 2009

Stępień-Sporek A., Kilka uwag o uznaniu niewłaściwym, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2010

Szpunar A., Wpływ uznania roszczenia na bieg przedawnienia, NP 1973, nr 2

Weill A., Terre F., Droit ciuil - les obligations, Paryż 1975

Wiśniewski T., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, t. III, cz. 1, red. J. Gudowski, Warszawa 2013

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2018

Wolter A., Prawo cywilne - zarys części ogólnej, Warszawa 1972

Wolter A., Uznanie roszczenia a przedawnienie i termin zawity, NP 1960, nr 11

Zakrzewski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018

Zimmermann R., Comparative Foundations of a European Law of Set-Off and Prescription, Cambridge 2010

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.16 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.