W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 4/2021 (360)

Czy czas na dopuszczalność podziału handlowych spółek osobowych?

Okładka
Dr hab. Rafał Adamus
Katedra Prawa Gospodarczego i Finansowego Uniwersytetu Opolskiego;
0000-0003-4968-459X
Tytuł: Czy czas na dopuszczalność podziału handlowych spółek osobowych?
Słowa kluczowe:
spółka osobowa, podział spółki osobowej de lege ferenda, podział transgraniczny
Title: Is it time to allow for division of commercial partnerships?
Abstract:

There is a question: should partnerships which are regulated in the Code of Commercial Companies have the division ability? De lege lata only capital companies (Art. 528 § 1 of the Code of Commercial Companies and Partnerships) are subject to the division procedure. Admission to the division of partnerships is possible only by decision of the legislator.

The division of certain partnerships will, however, be possible in the Polish legal system after the directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019, amending Directive (EU) 2017/1132 is emended.

Keywords:
partnership, division of a partnership de lege ferenda, cross-border division
Titel: Ist die richtige Zeit für die Zulässigkeit der Gliederung der Handelspersonengesellschften?
Bibliografia:

Asłanowicz M., Z problematyki przekształcania, łączenia oraz podziału osobowych spółek handlowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2000, nr 8

Błaszczyk P., Odpowiedzialność cywilna osób działających za spółkę handlową w procesie jej łączenia się, podziału i przekształcenia, Warszawa 2011

Ciarkowski S., Plan podziału a zasada sukcesji uniwersalnej częściowej - wybrane zagadnienia szczegółowe, "Prawo Spółek" 2003, nr 12

Dyckman E., Hagen S.A., Mapping the Labyrinth: Partnership Mergers and Divisions, "BNA. Tax Management Real Estate Journal" October 1, 2008

Gajewski D., Aspekty podatkowe podziału spółek kapitałowych, "Monitor Podatkowy" 2002, nr 2

Głód K., Cywilnoprawne skutki podziału spółki na gruncie k.s.h., "Radca Prawny" 2010, nr 3

Gorczyński G., Spółka jawna jako podmiot prawa, Warszawa 2009

Herbet A., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 17A, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2010

Jasińska M., Podział spółek kapitałowych. Art. 528-550 KSH. Komentarz, Warszawa 2003

Kappes A., Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki, Kraków 1997

Kidyba A., Status prawny komandytariusza, Warszawa 1998

Litwińska M., Podział spółek według kodeksu spółek handlowych. Zagadnienia wybrane, "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 10 (wkładka)

Majkut Z., Łączenie się, podział i przekształcanie spółek prawa handlowego. Studium prawne, ekonomiczne i edukacyjne, wyd. 2, Toruń 2007

Mucha A., Transgraniczna mobilność spółek kapitałowych w świetle prawa unijnego i polskiego, Warszawa 2020,

Oplustil K., Mucha A., Transgraniczne reorganizacje spółek w świetle unijnej dyrektywy 2019/2121, "Transformacje Prawa Prywatnego" 2020, nr 3

Pinior P., Charakter prawny spółek osobowych w stadium organizacji, "Prawo Spółek" 2009, nr 7-8

Pinior P., Podział spółek kapitałowych - wybrane problemy prawnoporównawcze, "Prawo Spółek" 2001, nr 5

Pinior P., Podział spółek kapitałowych w prawie polskim i niemieckim, Warszawa 2003

Pinior P., Tworzenie koncernów na skutek podziału spółki w prawie niemieckim, .Prawo Spółek. 2005, nr 6

Sajnóg A., Duraj J., Funkcja gwarancyjna kapitału zakładowego spółek publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" 2013, nr 761

Szumański A., Dokapitalizowanie spółki kapitałowej, a ochrona przed jej przejęciem, "Przegląd Prawa Handlowego" 1997, nr 9

Szumański A., Niemiecka ustawa o przekształceniu podmiotów prawnych z 28.10.1994 r. (Umwandlungsgesetz), "Monitor Prawniczy" 1998, nr 2

Szumański A., Podział spółki w świetle kodeksu spółek handlowych, "Prawo Spółek" 2002, nr 1

Szumański A., Problem funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego spółki kapitałowej, "Państwo i Prawo" 1997, nr 6

Śledzikowski M., Pozorny podział spółki kapitałowej, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji" 2015, nr 101

Tereszkiewicz P., Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej, Warszawa 2008

Witosz A., Częściowa sukcesja uniwersalna w podziale spółek kapitałowych i jej konsekwencje, "Prawo Spółek" 2006, nr 5

Witosz A., Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, Warszawa 2007

Witosz A., Łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych, [w:] Biblioteka prawa spółek, t. IV, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2010

Witosz A.J., Prosta spółka akcyjna formą organizacyjno-prawną innowacyjnego przedsiębiorstwa? "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2018, nr 362

Witosz A.J., Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółek osobowych. Zasady naczelne, Warszawa 2009

Włodyka S., Problem osobowych spółek w organizacji, "Rejent" 2003, nr 6

Wyrwiński M., Dopuszczalność koincydencji łączenia, podziału lub przekształcenia spółek handlowych, "Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2006, nr 96

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.