W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 3/2021 (359)

Formalne przesłanki ustanowienia prawa pierwokupu nieruchomości

Okładka
Mgr Wojciech Madej
aplikant notarialny Izby Notarialnej w Gdańsku; doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego;
0000-0002-9006-4408
Tytuł: Formalne przesłanki ustanowienia prawa pierwokupu nieruchomości
Słowa kluczowe:
umowne prawo pierwokupu, nieruchomość, akt notarialny, kodeks cywilny
Title: Formal conditions for establishing the right of pre-emption to real estate
Abstract:

The aim of the article is to describe the issues related to the form of a legal transaction for establishing the right of pre-emption. The considerations in this article have been included in the analysis of the presented views of the doctrine and judicature. The above subject matter is important in practice, because the form of the legal act establishing the right of pre-emption of real estate affects the legal situation of the person entitled under the pre-emption right. The legal situation of the entitled person was compared when the pre-emption right was established in the form of a notarial deed, in writing, with signatures certified by a notary and in a regular written form. The article shows that the current regulations do not explicitly support the preservation of the form of a notarial deed for the act of establishing a contractual right of pre-emption. Despite the resolution of doubts by the Supreme Court, the form of establishing the contractual right of pre-emption has not lost its relevance.

Keywords:
contractual right of pre-emption, real estate, notarial deed, civil code
Titel: Formelle Voraussetzungen für die Bestimmung des Vorkaufsrechts auf Immobilien
Bibliografia:
Bibliografia:

Bierecki D., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Warszawa 2019

Borysiak W., Grochowski M., Margoński M., [w:] Prawo o notariacie. Komentarz, red. K. Osajda 2021, art. 80 pr. o not., Legalis, teza nr 4 i 4.1.

Ciszewski J., Charakter prawny i zakres stosowania prawa pierwokupu, "Problemy Egzekucji Sądowej" 1996, nr XXI

Czachórski W., Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1968

Czarnecki R., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Z. Resich, Warszawa 1972

Czarnecki R., Prawo pierwokupu z uwzględnieniem przepisów szczególnych, "Nowe Prawo" 1970, nr 6

Drozd E., Zagadnienie dopuszczalności ochrony uprawnionego z tytułu prawa pierwokupu przy pomocy art. 59 k.c., "Palestra" 1974, nr 5

Gliniecki B., [w:] Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Komentarz, red. K. Osajda 2020, art. 23, Legalis, teza nr 8 i 10

Gonet W., Prawo pierwokupu nieruchomości, Warszawa 2017

Górecki J., Glosa do wyroku SN z dnia 19 lutego 2002 r., IV CKN 784/00, OSP 2003, nr 1

Górecki J., Prawo pierwokupu. Komentarz do art. 596-602 k.c. i innych przepisów regulujących prawo pierwokupu, Kraków 2002

Górecki J., Umowne prawo pierwokupu, Katowice 2000

Górecki J., Wpis umownego prawa pierwokupu do księgi wieczystej i jego wpływ na ochronę tego prawa, "Rejent" 1999, nr 9

Haładyj K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, 2020, art. 596 k.c., Legalis

Heropolitańska I., Hryćków-Mycka K., Tułodziecka A., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, [w:] I. Heropolitańska, K. Hryćków-Mycka, P. Kuglarz, A. Tułodziecka, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz, Warszawa 2019

Jaworski J., [w:] J. Jaworski, A. Prusaczyk i in., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2020

Katner W.J., Pisuliński J., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2018

Korzonek J., Rosenblüth I., Kodeks zobowiązań. Komentarz, Kraków 1936

Kozioł A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV, Zobowiązania. Część szczególna (art. 535-7649), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018

Kunicki A., Zakres skuteczności prawa pierwokupu, "Nowe Prawo" 1966, nr 12

Lipiński K., [w:] S. Breyer, J. Ignatowicz i in., Prawo cywilne z orzecznictwem, literaturą i przepisami związkowymi, t. 1, Warszawa 1958

Machnikowski P., Cywilne prawo - czynności prawne - umowne prawo pierwokupu - zastosowanie art. 59 k.c. do ochrony prawa pierwokupu. Glosa do wyroku SN z dnia 10 października 2008 r., II CSK 221/08, OSP 2010, nr 1

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010

Mularski K., [w:] Kodeks cywilny, t II, Komentarz. Art. 353-626, red. M. Gutowski, Warszawa 2019

Mularski K., Zakres autonomii woli w ramach prawa pierwokupu, [w:] Współczesne problemy prawa zobowiązań, red. J. Haberko, A. Olejniczak, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa 2015

Oleszko A., Prawo o notariacie. Komentarz. Część II, t. I, Art. 79-91, Warszawa 2012

Radomska E., Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości, Toruń 1979

Rudnicki S., [w:] Prawo obrotu nieruchomościami, red. S. Rudnicki, Warszawa 2001

Safjan M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. K. Pietrzykowski, 2005, art. 596 k.c., Legalis, nb. 11

Siciński P., Komentarz do wpisów w księgach wieczystych, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2013

Stecki L., [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, red. J. Winiarz, Warszawa 1980

Stefaniuk K., Glosa do wyroku SN z dnia 10 października 2008 r., II CSK 221/08, "Przegląd Sądowy" 2010, nr 5

Strzelczyk R., Prawo nieruchomości, Warszawa 2019

Szczucki K., Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz, Warszawa 2018

Szereda A.J., Czynności notarialne. Komentarz do art. 79-112 Prawa o notariacie, Warszawa 2018

Szpunar A., Skutki wpisu umownego prawa pierwokupu do księgi wieczystej, "Rejent" 2002, nr 7

Wyżyn-Urbaniak K., Sposoby ochrony uprawnionego z tytułu umownego prawa pierwokupu, "Rejent" 1996, nr 10

Żuławska C., [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia, t. 2, red. G.Bieniek, Warszawa 2003

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.