W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 2/2021 (358)

Przesłuchanie notariusza a przesłuchanie w trybie art. 192 § 2 k.p.k. lub art. 2721 k.p.c.

Okładka
Michał Żuralski
Notariusz w Wąbrzeźnie
Tytuł: Przesłuchanie notariusza a przesłuchanie w trybie art. 192 § 2 k.p.k. lub art. 2721 k.p.c.
Słowa kluczowe:
notariusz jako świadek, notarialna tajemnica zawodowa, bezstronność notariusza
Title: Interrogation of a notary and interrogation pursuant to Art. 192 Section 2 of the Code of Criminal Procedure or Art. 2721 of the Code of Civil Procedure
Abstract:

The paper describes some worrying tendencies in polish criminal proceedings towards weaken the protection of professional secrecy of notaries. The author explains that incorrect application of rules of conflict of laws, and the resulting subordination of notarial secrecy to provisions of the Code of Criminal Procedure, threatens not only the good of the state and important private interests, but also notary's impartiality, and even may lead to question qualifications of notaries.

Keywords:
notary as a witness, professional secrecy of notaries, notary's impartiality
Titel: Die Vernehmung des Notars und die Vernehmung gemäß Art. 192 § 2 SPO oder Art.2721 ZPO
Bibliografia:
Bibliografia:

Bednarek D., [w:] A. Fiutak, T. Gardocka, D. Jagiełło, Aktualne problemy prawne w psychologii i medycynie, Warszawa 2018, rozdz. III

Cempura A., Kasolik A., Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, WKP 2021, cz. I

Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym, Oficyna 2007

Garlicki L., Komentarz do art. 30, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

Girdwoyń P., Zarys kryminalistycznej taktyki obrony, Kraków 2004

Gruszecka D., Komentarz do art. 193, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2020, teza 1

Grzegorczyk P., Weitz K., Komentarz do art. 45, [w:] Konstytucja RP, t. I, Komentarz do art. 1.86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016

Gutowski M., Kardas P., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017

Kłak C.P., Ochrona tajemnicy notarialnej w polskim procesie karnym, "Prokuratura i Prawo" 2013, nr 1

Knoppek K., Kłamstwo stron jako środek obrony ich interesów w procesie cywilnym, [w:] A. Laskowska-Hulisz, J.May, M. Mrówczyński, Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, WKP 2018

Kolasiński M.K., Zadania notariatu łacińskiego w sferze obrotu nieruchomościami z perspektywy systemu prawnego Stanów Zjednoczonych, "Studia Iuridica Toruniensia" 2013, nr 1

Koper R., [w:] System Prawa Karnego Procesowego, t. VIII, Dowody, cz. 4, red. P. Hofmański, WKP 2019

Krasnowska M., Tajemnica notarialna a postępowanie sądowe, "Prokuratura i Prawo" 2017, nr 1

Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz

Nowocień M.A., Odmowa dokonania czynności notarialnej i jej zaskarżenie, WKP 2017, rozdz. II.3.6.3.

Oleszko A., Komentarz do art. 80, [w:] A. Oleszko, Prawo o notariacie, Komentarz, Część II, t. I, art. 79-91, LexisNexis 2012, teza 59

Oleszko A., Obowiązki notariusza związane z dokonaniem czynności notarialnych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 2007-2008

Paszek K., Pawelec K., Udział biegłego psychologa w przesłuchaniu świadka, "Prokuratura i Prawo" 2011, nr 4

Pilich M., Komentarz art. 13, [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do wybranych przepisów, red. J. Gudowski, LEX/el. 2018, teza 5

Posadzy S., Komentarz do art. 44, [w:] Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1.78d Prawa o notariacie, red. A. Rataj, A. Szereda, Warszawa 2019

Półtawska W., Ekspertyza sądowo-psychiatryczna w postępowaniu spadkowym testamentowym, Warszawa 1974

Rogacka-Rzewnicka M., Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego, Oficyna 2007

Rzucidło-Grochowska I., .Uzasadnienie elektroniczne. Orzeczenia sądowego. Perspektywa teoretycznoprawna, [w:] T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K.Weitz, Sine Ira et Studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, WK 2016

Skupień E., Kowanetz M., Notariusz jako świadek w sprawach o unieważnienie oświadczenia woli, "Palestra" 2008, nr 3-4

Sowiński P.K., Zwolnienie notariusza z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w toku procesu karnego, "Prokuratura i Prawo" 2004, nr 3

Stefański R.A., Zabłocki S., Komentarz do art. 180, [w:] Kodeks postępowania karnego, t. II, Komentarz do art. 167-296, red. R.A. Stefański, S. Zabłocki, WKP 2019

Szereda A.J., Komentarz do art. 92, [w:] A.J. Szereda, Czynności notarialne. Komentarz do art. 79.112 Prawa o notariacie, Warszawa 2018

Szydło M., Komentarz do art. 17, [w:] Konstytucja RP, t. I, Komentarz do art. 1.86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016

Szymański A., Komentarz do art. 16, [w:] Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1.78d Prawa o notariacie, red. A. Rataj, A. Szereda, Warszawa 2019

Turek J., Czynności dowodowe sądu w postępowaniu cywilnym, LEX 2011

Wierciński J., Uwagi o teoretycznych założeniach dziedziczenia ustawowego, "Studia Prawa Prywatnego" 2009, nr 2

Woźniewski K., [w:] System Prawa Karnego Procesowego, t. VI, Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, red. P. Hofmański, C. Kulesza, WK 2016

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001

Wróblewski J., Lex generalis a lex specialis, "Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki humanistyczno-społeczne", ser. I, 1963, nr 28

Wróblewski S., Posiadanie na tle prawa rzymskiego, Kraków 1899

Wytrykowski K., Komentarz do art. 192, [w:] Kodeks postępowania karnego, t. I, Komentarz. Art. 1-424, red. D. Drajewicz, Warszawa 2020

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.