W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 11/2020 (355)

Ugoda mediacyjna jako podstawa wpisu w księdze wieczystej

Okładka
Dr Piotr Sławicki
Przewodniczący X Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie; adiunkt w Katedrze Negocjacji i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
0000-0003-4570-9366
Tytuł: Ugoda mediacyjna jako podstawa wpisu w księdze wieczystej
Słowa kluczowe:
podstawa wpisu, mediacja, ugoda mediacyjna, postępowanie cywilne, postępowanie karne, postępowanie administracyjne
Title: Mediated settlement agreement as a basis for an entry in the Land and Mortgage Register
Abstract:

The subject of the article is the assessment of the mediation settlement in the context of the basis for entry in Divisions II and IV of the land and mortgage register. Due to the fact that the mediation settlement is a private document and the variety of legal solutions depending on the type of proceedings (civil, criminal, administrative), the scope of admissibility of entries on the basis of the document may raise doubts. First, the basis of entry in relation to public and private documents will be presented. Then, the subject of the analysis will be a mediation settlement concluded in civil, criminal and administrative proceedings.

Keywords:
basis for entry, mediation, mediation settlement, civil proceedings, criminal proceedings, administrative proceedings
Titel: Der Vergleich aufgrund des Vermittlungsverfahrens als Grundlage der Eintragung ins Grundbuch
Bibliografia:

Adamiak B., [w:] B.Adamiak, J.Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019

Białecki M., Mediacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012

Biernat J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2020

Bródka A., Dopuszczalność oraz zakres prowadzenia mediacji w postępowaniu administracyjnym, „Kwartalnik ADR. Arbitraż i Mediacja” 2020, nr 1

Bródka A., Mediacja w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Kwartalnik ADR. Arbitraż i Mediacja” 2020, nr 1

Cieślak W., Marek A., Oczkowski T., Raglewski J., [w:] System Prawa Karnego. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej, red. M. Melezini, Warszawa 2016

Czech T., Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, Warszawa 2014

Czepik A., Ugoda zawarta przed mediatorem, „Kwartalnik ADR. Arbitraż i Mediacja” 2011, nr 3

Dominowska J., Ugoda zawarta przed mediatorem a ugoda sądowa, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, nr 6

Drabik M., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1-50539, t. I, red. T. Szanciło, Warszawa 2019

Gniewek E., Księgi wieczyste. Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC. Komentarz, Warszawa 2017

Golema K., Sławicki P., Zasada dobrowolności mediacji w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 10.9.2015 r., „Kwartalnik ADR. Arbitraż i Mediacja” 2017, nr 4

Gudowski J., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. IV, Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, red. T. Ereciński, J. Gudowski, Warszawa 2016

Heropolitańska I., [w:] I.Heropolitańska, A.Tułodziecka, K.Hryćków-Mycka, P.Kuglarz, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz, Warszawa 2014

Kalisz A., Mediacja administracyjna i sądowoadministracyjna, „Państwo i Prawo” 2018, z. 3

Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017

Kuropatwiński J., Księgi wieczyste. Komentarz do art. 1-582 oraz art. 6261-62613 k.p.c., t. I, Komentarz do art. 1-10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Bydgoszcz 2013

Dąbrowski M., Charakter prawny ugody mediacyjnej zawartej po wszczęciu postępowania cywilnego, „Kwartalnik ADR. Arbitraż i Mediacja” 2013, nr 1

Pawlak B.J., Notariusz mediatorem - korzyści i zagrożenia, „Kwartalnik ADR. Arbitraż i Mediacja” 2012, nr 2

Pazdan M., O mediacji i projekcie jej unormowania w Polsce, „Rejent” 2004, nr 2

Perkowska K., Instytucja ugody w świetle przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, „Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka” 2013, nr 2

Piaskowska O.M., [w:] K.Antolak-Szymanski, O.M.Piaskowska, Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Warszawa 2017

Rudnicki S., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz, Warszawa 2010

Rutkowska A., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz, red. O.M. Piaskowska, LEX/el. 2020

Samoiłło-Dąbrowska E., Procedura zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem - praktyczne problemy, „Kwartalnik ADR. Arbitraż i Mediacja” 2019, nr 2

Sławicki P., [w:] P.Sławicki, P.Sławicki, Postępowanie klauzulowe. Art. 776-795 k.p.c. Komentarz, Warszawa 2020

Sychowicz M., Rejdak M., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. I, Komentarz. Art. 1-205, red. A. Marciniak, Warszawa 2019

Świątko M., Znaczenie wpisu w księdze wieczystej, ‘Monitor Prawniczy” 2018, nr 20

Telenga P., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do wybranych przepisów nowelizacji 2019, LEX/el. 2019

Walas-Opoka P., Wpis do księgi wieczystej na podstawie dokumentu poświadczonego przez notariusza lub profesjonalnego pełnomocnika, „Rejent” 2018, nr 12

Wrzecionek R., Protokół z mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego w formie aktu notarialnego, „Rejent” 2009, nr 1

Wybrańczyk D., Notariusz jako mediator w sprawach rodzinnych wobec planowanej nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Rejent” 2020, nr 2

Zalasińska K., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Warszawa 2020

Zawadzka J., [w:] Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Postępowanie wieczystoksięgowe, red. J. Pisuliński, Warszawa 2014

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.