W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 11/2020 (355)

O istocie depozytów notarialnych

Okładka
Dariusz Celiński
notariusz w Tychach
Tytuł: O istocie depozytów notarialnych
Słowa kluczowe:
depozyt notarialny, przyjmowanie na przechowanie przez notariusza, powiernictwo, przymus notarialny
Title: About the importance of notary deposits
Abstract:

This article is devoted to the act of acceptance for safekeeping by notary public (Article 79 section 6 of the Notary Public Act) described in legal terminology as notary deposit. Types of notary deposits have been described. Previous case of law and legal opinions on notary deposits’ legal nature have been evaluated. As a result notary deposits have been categorized as a form of trust. Additionally, the functioning of notary deposits in the context of the so called “notarial compulsion” has been analyzed, indicating the obligatoriness of the document and data carrier deposits (Article 106-107 of the Notary Public Act) as well as the optionality of money and securities received as deposits in relation to a performed notary act (Article 108 of the Notary Public Act).

Keywords:
notary deposit, acceptance for safekeeping by a notary public, trust, notarial compulsion
Titel: Hauptgedanke einer Hinterlegung beim Notar
Bibliografia:

Allerhand M., Prawo o notariacie, Lwów 1934

Antoszek T.P., [w:] Kodeks cywilny, red. M. Gutowski, komentarz do art. 835 nr I.B.5, wyd. el. Legalis

Bednarczyk J., Pojęcie „czynności” w świetle terminologii pr. o not., „Przegląd Notarialny” 1937, nr 1

Biernat J., [w:] Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1.78d Prawa o notariacie, red. A. Rataj, A.J. Szereda, Warszawa 2019

Bodył-Szymala P., Pieniężny depozyt notarialny, „Rejent” 2012, nr 10

Celiński D., Notarialny depozyt pieniędzy lub papierów wartościowych, „Publikacje Elektroniczne ABC”,

Czachórski Z., Zobowiązania, Warszawa 1994

Florkowski J., [w:] J. Florkowski, B. Tymecki, Prawo o notariacie z komentarzem, Warszawa 1983

Glass J., Natanson W., Prawo o notarjacie, Warszawa 1934

Górecki J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, komentarz do art. 835 nr 6, wyd. el. Legalis;

Górski F., Przyjmowanie depozytów (art. 107-110 pr. o not.), „Przegląd Notarialny” 1935, nr 15-16

Grzybowski S., [w:] System Prawa Cywilnego, t. III, cz. 2, Prawo zobowiązań. Część szczegółowa, red. S. Grzybowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974

Gudowski J., [w:] G. Bieniek i in., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. II, Warszawa 1997

Kędzierska-Cieślak A., Powiernictwo. Próba określenia konstrukcji prawnej, PiP 1977, nr 8-9

Kłos A., Umowa powiernictwa w prawie polskim, „Państwo i Społeczeństwo” 2015

Kościelny P., Informacja prawna na temat funkcjonowania instytucji powiernictwa w wybranych systemach prawnych (Anglia, Szkocja, USA, Niemcy), „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2010, nr 4

Kucharski A., Pojęcie „strony” w Prawie o notariacie, NPN 2005, nr 4

Kuniewicz Z., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 1.06.2017 r. (I CSK 590/16), „Rejent” 2019, nr 5

Kuniewicz Z., Notarialny depozyt nieprawidłowy jako nieistniejąca instytucja prawna, [w:] Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Wrocław 2018

Maj K., Przyjęcie na przechowanie przez notariusza - zagadnienia ogólne, „Rejent” 2015, nr 2

Maj K., Zagadnienia konstrukcyjne przyjęcia na przechowanie przez notariusza, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2016, nr 4

Markiewicz K., 3.4.3. Depozyty urzędowe, [w:] Postępowanie w sprawach depozytowych wyd. el. LEX Wolters Kluwer Polska

Napierała J., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2018

Natanson W., Zarys prawa o notariacie, Warszawa 1953

Oleszko A., Charakter przyjęcia depozytu notarialnego (art. 108), „Nowy Przegląd Notarialny” 2012, nr 4

Oleszko A., Prawo o notariacie Komentarz. Część I, Warszawa 2016

Oleszko A., Prawo o notariacie Komentarz. Część II, t. 2, Warszawa 2012

Oleszko A., Prawo o notariacie. Komentarz. Część II, t. 2 (art. 92-112), Warszawa 2012

Oleszko A., Przymus notarialny, „Rejent” 1994, nr 5

Oleszko A., Ustrój polskiego notariatu, Kraków 1999

Popiołek W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, komentarz do art. 393 nr 1, wyd. el. Legalis 2020

Pyzioł W., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 2011

Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania - część szczegółowa, Warszawa 2005

Redelbach A., Prawo o notariacie Komentarz, Toruń-Poznań 2002

Rykowski R., Pojęcie powiernictwa - konstrukcja prawna zarządu powierniczego, Warszawa 2005

Rykowski R., Uwagi o bankowym rachunku powierniczym, PPH 2005, nr 5

Sikorski J., Depozyty pieniężne w praktyce notarialnej, „Przegląd Notarialny” 1938, nr 21

Sobolewski P., Opinia prawna w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (druk 1217), Warszawa 30.04.2013 r.

Stec P., Rozdział IV.4.8. Konta powiernicze notariuszy i powiernicze rachunki bankowe, [w:] Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym, wyd. el. LEX Wolters Kluwer Polska

Szer S., Komentarz do czynności notarialnych, Warszawa 1934

Szereda A.J., Czynności notarialne. Komentarz do art. 79-112 Prawa o notariacie, Warszawa 2018

Szpunar A., [w:] System Prawa Cywilnego, t. III, cz. 2, Prawo zobowiązań. Część szczegółowa, red. S. Grzybowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974

Tracz G., Zoll F., Przydatność pojęcia powiernictwa dla prawa prywatnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 1998, nr 4

Tracz G., Zoll F., Przydatność powiernictwa dla prawa prywatnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 1988, nr 4

Truszkiewicz Z., Tzw. przymus notarialny - podstawowy element instytucji notariatu, [w:] III Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, red. R. Sztyk, Warszawa-Kluczbork 2006

Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2014

Wyrzykowski W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. V, Zobowiązania. Część szczególna (art. 765.92116), red. M. Fras, M. Habdas, komentarz do art. 835 nr 2, wyd. el. LEX Wolters Kluwer Polska

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.14 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.