W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 10/2020 (354)

Prawo zastępstwa w prawie spadkowym (uwagi na tle prawa czeskiego, austriackiego i polskiego)

Okładka
Dr Adam Talanda
aplikant sędziowski przy Sądzie Wojewódzkim w Ostrawie (czes. Justiční čekatel Krajského soudu v Ostravě) oraz adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy)
0000-0002-4591-2295
Tytuł: Prawo zastępstwa w prawie spadkowym (uwagi na tle prawa czeskiego, austriackiego i polskiego)
Słowa kluczowe:
prawo spadkowe, prawo zastępstwa, prawo reprezentacji, materialne prawo zastępstwa, formalne prawo zastępstwa, dziedziczenie ustawowe
Title: Law on legal representation in inheritance law (remarks in view of the Czech, Austrian and Polish law)
Abstract:

The article deals with the right of representation, which in the field of inheritance law generally refers to the entry of the descendants of the originally called heir into the inherited right of inheritance according to legal succession. The article deals with the different approaches to the right of representation in the regulation of the legal succession in Czech, Austrian and Polish law and with the theoretical definition of the right of representation.

Keywords:
inheritance law, right of representation, material representation, formal representation, legal succession
Titel: Das Recht auf Vertretung im Erbrecht (Anmerkungen hinsichtlich des tschechischen, österreichischen und polnischen Rechtes)
Bibliografia:

Baran-Kozłowski W., Dziedziczenie ustawowe w Polsce, Piotrków Trybunalski 2014

Borysiak W., Dziedziczenie ustawowe w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 2

Daduová M., Horák O., Nové dědické právo a meziválečná rekodifikace, „Ad Notam” 2016, nr 1

Dajczak W., Giaro T., Longchamps De Bérier F., Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2016

Eccher B., [w:] ABGB Praxiskommentar, Band 3. §§ 531-858 ABGB, red. G. Kodek, M. Schwimann, Wien 2013

Eliáš K., Nový občanský zákoník s aktualizovanou dùvodovou zprávou, Ostrava 2012

Fekete I., Občiansky zákonník. Vel’ký komentár. 2. diel (§ 460 a. § 880), Bratislava 2011

Horák O., K odmítnutí dědictví s výhradou povinného dílu, “Ad Notam” 2017, nr 4

Iustiniani Institutiones - Justiniánské Instituce, red. M. Skřejpek, Praha 2010

Kincl J., Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách, Plzeò 2007

Koziol H., Welser R., Grundriß des bürgerlichen Rechts, Band II, Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht, Wien 1996

Krainz J., Pfaff L., Ehrenzwieg A., System des österreichischen allgemeinen Privatrechts. Zweiter Band: Zweite Hälfte: Familien- und Erbrecht, Wien 1917

Kremis J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016

Kuryłowicz M., Krąg spadkobierców ustawowych w ujęciu prawnohistorycznym, „Rejent” 2003, nr 11

Kuryłowicz M., Księżak P., Prawo spadkowe, Warszawa 2017

Šešina M., [w:] Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV, red. J. .vestka, J. Dvořák, J. Fiala, Praha 2019

Muzikář L., [w:] Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. svazek. § 1.487, red. K. Eliáš, Praha 2008

O.Klička, [w:] Občanský zákoník. Komentář, red. J. Petrov, M. Výtisk, V. Beran, Praha 2019

Pazdan M., O potrzebie i kierunkach zmian dziedziczenia ustawowego w polskim prawie cywilnym, „Rejent” 2005, nr 9

Pazdan M., Projektowane zmiany w unormowaniu dziedziczenia ustawowego, „Rejent” 2008, nr 4

Piątowski J.S., Kordasiewicz B., Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2011

Plašil F., Poznámky k článku “Odmítnutí dědictví s výhradou povinného dílu”, “Ad Notam” 2017, nr 3

Randa A., Úvaha o návrhu uherského práva dědického, “Právník” 1888

Rouček F., [w:] Komentář k českoslo-venskému obecnému zákoníku občanskému a občanské pro platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl III. (§§ 531 a. 858), red. F. Rouček, J. Sedláček, Praha 1936

Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 2016

Svoboda J., [w:] Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475.1720). Komentář, red. R. Fiala, L. Drápal, Praha 2015

Svoboda J., Klička O., Dědické právo v praxi, Praha 2014

Šešina M., Muzikář L., Dobiáš P., Dědické právo. Praktická příručka, Praha 2019

Talanda A., Právo reprezentace po dědici neznámém a neznámého pobytu, „Ad Notam” 2019, nr 2

Talanda A., Právo reprezentace při odmítnutí dědictví s výhradou povinného dílu, “Právník” 2019, nr 4

Tilsch E., Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Část I, Praha 1905

vonZeiller F., Commentar über das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der oesterreichischen Monarchie, Zweiter Band, Zweite Abteilung, Wien und Triest 1812

Welser R., [w:] Kommentar zum Allgemeinen bu¨rgerlichen Gesetzbuch. Teilband §§ 531.824 ABGB (Erbrecht), red. P. Rummel, M. Lukas, Wien 2014

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.