W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 9/2020 (353)

Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności nieruchomości w prawie kolizyjnym

Okładka
Prof. dr hab. Jacek Górecki
Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
0000-0002-0812-1654
Tytuł: Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności nieruchomości w prawie kolizyjnym
Słowa kluczowe:
nieruchomość, umowa zobowiązująca, skutek rozporządzający, forma umowy, pełnomocnictwo, statut rzeczowy
Title: Agreements requiring to transfer ownership of property in the conflicts of law
Abstract:

In the event of entering into a binding agreement requiring transfer of ownership of property in international transactions it is necessary to establish law applicable to such an agreement. Parties to this agreement can submit it to a selected law. Only if the law is not selected, this agreement is subject to the law of the place where the property is located. However, the governing law is established separately for the type of this agreement and for the capacity of the parties to enter into the agreement. The law of goods (the laws of the place where the property is located) decides on whether the binding agreement requiring transfer of ownership of property results in disposition. Pursuant to Art. 25 section 2 of Private International Law to evoke this disposition it is necessary for the agreement to be entered into in a way that is in accordance with the law applicable to the place where the property is located. If this requirement is not fulfilled, the agreement will only result in obligation. In the event of entering into the agreement with participation of a proxy evoking disposition does not depend on assuring a form for the power of attorney required by the law where the property is located. It is enough for the power of attorney to be given in a way applicable to the place where this action is performed.

Keywords:
property, binding agreement, disposition, a form of an agreement, power of attorney, the law of goods
Titel: Auflassungsverträge im Kollisionsrecht
Bibliografia:

Czepelak M., Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej, Warszawa 2012

Czubik P., Artykuł 25 nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe . przełom dla notariatu RP?, „Nowy Przegląd Notarialny” 2011, nr 1

Drozd E., Nabycie i utrata praw rzeczowych na rzeczy ruchomej w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 1977

Drozd E., Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa-Kraków 1974

Gołaczyński J., Rodziewicz P., Prawo właściwe dla własności i innych praw rzeczowych w świetle nowej regulacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, „Monitor Prawniczy” 2011, z. 22

Górecki J., [w:] Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. M. Pazdan, Warszawa 2018

Górecki J., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 20 B, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2015

Górecki J., Forma aktu notarialnego w obrocie międzynarodowym, [w:] III Kongres notariuszy RP. Referaty i opracowania, Warszawa-Kluczbork 2006, red. R. Sztyk

Górecki J., Forma umów obligacyjnych i rzeczowych w prawie prywatnym międzynarodowym, Katowice 2007

Górecki J., Hipoteka - aspekty kolizyjnoprawne, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce, red. A. Dańko-Roesler, J. Jacyszyn, M. Pazdan, W. Popiołek, Warszawa 2012

Górecki J., Matusik G., Zawarcie w trybie ofertowym umowy zbycia nieruchomości położonej w Polsce, „Rejent” 2014, nr 9

Górecki J., Nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców - wybrane zagadnienia, „Rejent” 2017, nr 7

Górecki J., Prawa rzeczowe i posiadanie w projekcie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2009, vol. VII

Górecki J., Umowa deweloperska a prawo prywatne międzynarodowe, „Rejent” 2013, nr 12

Górecki J., Umowy obligacyjne dotyczące nieruchomości w konwencji rzymskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2009, nr 4

Kegel G., Schurig K., Internationales Privatrecht, München 2000

Klyta W., [w:] Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. M. Pazdan, Warszawa 2018

Kren Kostkiewicz J., Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrechts, Bern 2012

Krophller J., Internationales Privatrecht, Tübingen 2004

Magnus U., [w:] J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR, Einleitung zur Rom I-VO; Art. 1 - 10 Rom I-VO (Internationales ertragsrecht 1), red. U. Magnus, Berlin 2011

Martiny D., [w:] Münchener Kommentar, Band 10, Internationales Privatrecht I, red. J. von Hein, München 2015

Mączyński A., Forma oświadczenia woli w polskim i europejskim prawie prywatnym międzynarodowym, [w:] Rozprawy i studia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi, red. E. Kremer, Z. Truszkiewicz, Kraków 2009

Pazdan J., [w:] Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. M. Pazdan, Warszawa 2018

Pazdan J., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 20A, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2015

Pazdan J., Forma rozporządzeń dotyczących nieruchomości w końcowej fazie dyskusji nad projektem ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym, „Rejent” 2009, nr 4

Pazdan J., Pełnomocnictwo w projekcie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym, [w:] III Kongres notariuszy RP. Referaty i opracowania, Warszawa-Kluczbork 2006, red. R. Sztyk

Pazdan M., [w:] Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. M. Pazdan, Warszawa 2018

Pazdan M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 20A, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2015

Pazdan M., Doniosłe dla notariuszy nowości w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, „Rejent” 2011, Wydanie specjalne - Jubileusz 20-lecia miesięcznika

Pazdan M., O projektowanym unormowaniu właściwości prawa dla formy czynności prawnej, [w:] Prawo handlowe XXI wieku, Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, red. M. Modrzejewska, Warszawa 2010

Pazdan M., Przeniesienie własności nieruchomości w projekcie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym, [w:] III Kongres notariuszy RP. Referaty i opracowania, Warszawa-Kluczbork 2006, red. R. Sztyk

Przybyłowskiego K., Z problematyki stosowania obcych norm kolizyjnych. Ustawowe uregulowanie uwzględniania obcych norm kolizyjnych w polskim prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 1959

Spellenberg U., [w:] Münchener Kommentar, Band 10, Internationales Privatrecht I, red. J. von Hein, München 2015

Szewczyk J., Forma prawna zagranicznego pełnomocnictwa, „Monitor Prawa Handlowego” 2015, nr 2

Szpunar M., Pacuła K., [w:] Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. M. Pazdan, Warszawa 2018

Verschraegen B., Internationales Privatrecht, Wien 2012

von Hoffmann B., Thorn K., Internationales Privatrecht, München 2005

Wendehorst C., [w:] Münchener Kommentar, Band 11, Internationales Privatrecht II, red. J. von Hein, München 2015

Winkler von Mohrenfels P. , [w:] J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR, Art. 11 - 29 Rom I-VO; Art 46b, c EGBGB (Internationales Vertragsrecht 2), red. U. Magnus, Berlin 2011

Wojewoda M., Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych, Warszawa-Kraków 2007

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.13 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.