W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 7/2020 (351)

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29.06.2016 r., III CZP 25/16. Dochodzenie przywrócenia naruszonego posiadania, w sytuacji gdy w toku procesu posesoryjnego doszło do przeniesienia posiadania

Okładka
Dr hab. Grzegorz Wolak
prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy; wiceprezes i Przewodniczący IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli, ORCID: 0000-0003-3636-8440
0000-0003-3636-8440
Tytuł: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29.06.2016 r., III CZP 25/16. Dochodzenie przywrócenia naruszonego posiadania, w sytuacji gdy w toku procesu posesoryjnego doszło do przeniesienia posiadania
Słowa kluczowe:
posiadanie, ochrona posiadania, przeniesienie posiadania w toku procesu posesoryjnego
Title: Gloss to the decision of the Supreme Court of 29.06.2016, III CZP 25/16. Claiming the restoration of infringed possession in a situation where there was a transfer of ownership during the lawsuit
Abstract:

In the gloss to the decision of the Supreme Court of 29 June 2016, III CZP 25/16, the author critically assessed the opinion expressed therein that it is not possible to effectively pursue an action for restoration of possession (release of things) against a person who infringed possession if that person transferred ownership to another person during the lawsuit. Because contrary to the opinion of the Supreme Court, it should be found that the Defendant’s standing in such a situation is possible due to the norm contained in art. 192(3) of the civil Code. This provision also allows for issuing a judgment which would be effective and enforceable against the person to whom the defendant transferred possession during the lawsuit.

Keywords:
possession, protection of possession, transfer of ownership during possessory lawsuit
Titel: Glosse zum Beschluss des Obersten Gerichts vom 29.06.2016, III CZP 25/16. Der Anspruch auf Wiederherstellung des verletzten Besitzes im Fall der Eigentumsübertragung im Laufe des Verhandlungsverfahrens
Bibliografia:

Bojarski W., Prawo rzymskie, Toruń 1994

Budkiewicz F., Nowa teoria posiadania, Warszawa 1895

Czachórski W., Recenzja pracy A. Ohanowicza „Zbieg norm w polskim prawie cywilnym”, „Państwo i Prawo” 1963, nr 12

Czarnecki R., Rozszerzona prawomocność materialna wyroku na tle art. 205 pkt 3 k.p.c. i art. 541 § 1 k.p.c., „Nowe Prawo” 1964, nr 10

Dadańska K., Prawo rzeczowe, Warszawa 2017

Dybowski T., Ochrona własności w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1969

Skowrońska-Bocian E., Warciński M., [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz. Artykuły 1.44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013

Filipiak T.A., Mojak J., Nazar M., Niezbecka E., Zarys prawa cywilnego, Lublin 2006

Flaga-Gieruszyńska K., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2017, komentarz do art. 791 k.p.c., nb. 1.

Gandor K., Prawa podmiotowe tymczasowe (ekspektatywy), Wrocław 1968

Gniewek E., Prawo rzeczowe, Warszawa 2014

Gocłowski M., Posiadanie w ujęciu kodeksu cywilnego, „Państwo i Prawo” 2001, nr 2

Gołaczyński J., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2013

Ignatowicz J., Ochrona posiadania, Warszawa 1963

Kołodziejski S., Jurydyczna funkcja posiadania, „Palestra” 1967, nr 5

Kozińska J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018

Krajewski J., [w:] Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, red. J. Jodłowski, K. Piasecki, Warszawa 1989

Krajewski M., Charakter prawny przeniesienia posiadania, „Studia Prawa Prywtanego” 2013, nr 3

Kunicki A., [w:] System prawa cywilnego. Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Wrocław 1977, t. 2

Kunicki I., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. I, Komentarz. Art. 1-729, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2016, komentarz do art. 192 k.p.c.

Kuźniar A., Ochrona służebności drogi koniecznej w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1978

Lackoroński B., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Przepisy wprowadzające. Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe, red. K. Osajda, Warszawa 2013

Litauer J.J., Główne zasady ochrony posiadania w nowym prawie rzeczowym, „Przegląd Notarialny” 1947, nr 11

Machnikowska A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2019

Manowska M., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Art. 1-50538, red. M. Małgorzata, Warszawa 2015, komentarz do art. 192 k.p.c.

Manowska M., Postępowania odrębne w procesie cywilnym, Warszawa 2012

Marciniak A., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. III, Komentarz. Art. 730.1088, Warszawa 2015, red. K. Piasecki, A. Marciniak, komentarz do art. 791 k.p.c.

Moszyński R., Posiadanie w kodeksie cywilnym, „Nowe Prawo” 1965, nr 7-8

Nowakowski Z.K., Prawo rzeczowe, Warszawa 1998

Nowakowski Z.K., Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 1969 J.Ignatowicz, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, red. Z. Resich, Warszawa 1972

Ohanowicz A., Recenzja pracy A. Stelmachowskiego „Istota i funkcja posiadania”, „Nowe Prawo” 1958, nr 5

Osuchowski W., Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1962

Piątowski J.S., Posiadanie jako przedmiot dziedziczenia, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1969, nr 3

Przybyłowski K., Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony posiadania, Lwów 1929

Przybyłowski K., Roszczenia posesoryjne z artykułu 344 kodeksu cywilnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1968, nr 3

Ritterman S., Pojęcia materialne w prawie cywilnym, Warszawa 1962

Ritterman S., Z zagadnień wykładni nowych przepisów o wkładach gruntowych w spółdzielniach produkcyjnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1962, nr 2

Romańska M., Zbycie rzeczy lub prawa objętych sporem (art. 192 pkt 3 k.p.c.) w orzecznictwie sądowym, [w:] Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego, red. K.Weitz, J. Gudowski, t. I, Warszawa 2011

Rozwadowski W., Posiadanie w prawie polskim na tle prawa rzymskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1989, nr 2

Siedlecki W., Świeboda Z., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1998

Sobkowski J., Następstwo prawne pod tytułem szczególnym w polskim procesie cywilnym, RPEiS 1966, z. 4

Sokołowski T., [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz. Art. 1-44911, red. M. Gutowski, Warszawa 2016

Stefaniuk K., Przeniesienie przez pozwanego uzyskanego samowolnie posiadania na inną osobę w toku procesu posesoryjnego - skutki materialne i procesowe. Glosa do uchwały SN z dnia 29 czerwca 2016 r., III CZP 25/16, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 2

Stelmachowski A., Istota i funkcje posiadania, Istota i funkcje posiadania, Warszawa 1958

Stelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998

Warciński M., Ochrona posiadania nieruchomości i służebności gruntowych, „Prawo w Działaniu” 2013, nr 15

Waśkowski E., Przyszłość skarg posesoryjnych, „Palestra” 1937, nr 1.2

Winiarz J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Winiarz, Warszawa 1980

Wójcik S., Czy posiadanie jest dziedziczne?, [w:] Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego, red. W. Osuchowski, M. Sośniak, B. Walaszek, Kraków 1964

Wróblewski S., Posiadanie na tle prawa rzymskiego, Kraków 1899

Zdziennicki B., Charakter prawny posiadania, „Palestra” 1976, nr 11

Zieliński A., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2017

Zoll F., Posiadanie w przyszłym kodeksie cywilnym polskim, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1930, nr 1

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.