W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 5/2020 (349)

Rezygnacja z mandatu przez członka zarządu spółki kapitałowej po nowelizacji z dnia 9.11.2018 r.

Okładka
Arkadiusz Krokowski
student 5 roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; pracownik BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k.
Mgr Kamil Wielgus
doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dyscyplinie nauki prawne; członek Collegium Invisibile
0000-0002-1781-3134
Tytuł: Rezygnacja z mandatu przez członka zarządu spółki kapitałowej po nowelizacji z dnia 9.11.2018 r.
Słowa kluczowe:
rezygnacja, mandat, członek zarządu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka partnerska, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
Title: Relinquishing the mandate by a member of the board of directors of a joint-stock company after the amendment of 9.11.2018
Abstract:

The paper contains a legal analysis of a resignation made by the last member of the Management Board in Limited Liability Company - in case that remaining mandates of the members of the Management Board are vacant - in accordance to the recent normative amendment form the November 9th, 2018 of Polish Commercial Companies Code from September 15th, 2000 (CCC). It is necessary to determine under the new article 202 § 6 of CCC e.g. to whom the resignation is adressed, what is the legal nature of the constituted legal premises of such, whether it is possieble to apply de minimis rule and some others. The Authors described the new regulation basing on the concept of legal condition (conditio iuris) and therefore proposed some solutions to the above problems. This subject matter of the paper is strongly important from the practical perspective. The legal analysis was preapered on the basis of a linguistic and comparative method of interpretation.

Keywords:
resignation, mandate, board member, limited liability company, professional partnership, European economic interest grouping
Titel: Der Mandatverzicht vom Vorstandsmitglied der Kapitalgesellschaft nach der Änderung vom 9.11.2018
Bibliografia:

Asłanowicz M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, Legalis 2016

Bork R., [w:] J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Staudinger BGB - Buch 1: Allgemeiner Teil: §§ 139-163 (Allgemeiner Teil 4b), Berlin 2015

Chomiuk M., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Legalis 2018, Komentarz do art. 235

Domański L., Instytucje kodeksu zobowiązań - Część ogólna, Warszawa 1936

Eigenhändiges Testament, T. Hoeren, [w:] Bürgerliches Gesetzbuch. Schuldrecht, red. R. Schulze, Nomos 2019

Frąckowiak J., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. W. Pyzioł, LEX 2008

Grochowski M., Reguła de minimis non curat praetor w prawie prywatnym, [w:] Sine Ira et Studio

Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gutowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016

Grochowski M., Skutki braku zachowania formy szczególnej oświadczenia woli, Warszawa 2017

Grykiel J., [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do art. 1-352, red. M. Gutowski, Legalis 2018

Grykiel J., Olejniczak A., Radwański Z., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne - Część ogólna, red. A. Olejniczak, Z. Radwański, Warszawa 2019

Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe, Warszawa 1959

Gwiazdomorski J., Próba korektury pojęcia czynności prawnej, „Zeszyty Naukowe UJ” 1973, nr 1

Jelonek-Jarco B., [w:] Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, red. J. Pisuliński, LEX 2014, art. 2, uw. 11; B. Swaczyna, Hipoteka umowna, Warszawa 2007

Kupryjańczyk D., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Legalis 2018, Komentarz do art. 201

Machnikowski P., Uprawnienia kształtujące w zobowiązaniowych stosunkach prawnych, [w:] O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina, Kraków 2000

Marciniak D., Rezygnacja jedynego członka zarządu spółki kapitałowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2019, nr 12

Mularski K., Radwański Z., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne - Część ogólna, red. A. Olejniczak, Z. Radwański, Warszawa 2019

Naworski J.P., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, LEX 2011, Komentarz do art. 201, uw. 11

Nowacki A., [w:] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, t. I, Komentarz do art. 151-226 KSH, Legalis 2018, Komentarz do art. 201

Opalski A., [w:] Kodeks spółek handlowych, t. IIA, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Art. 151-226, red. A. Opalski, Legalis 2018, Komentarz do art. 202, nb. 57

Opalski A., [w:] Kodeks spółek handlowych, t. IIIA, Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301-392, red. A. Opalski, Legalis 2016, Komentarz do art. 371, uw. 4

Osajda K., Za kurtyną osobowości prawnej (o istocie „osoby prawniczej”), „Nauka” 2016, nr 1

Pabis R., [w:] Kodeks spółek handlowych, t. IIB, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Art. 227-300, red. A. Opalski, Legalis 2018

Pabis R., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. Bieniak, Legalis 2019, Komentarz do art. 202

Preussner-Zamorska J., Nieważności czynności prawnej w prawie cywilnym, Warszawa 1983

Radwański Z., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – Część ogólna, red. A. Olejniczak, Z. Radwański, Warszawa 2019

Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977

Romanow S., Przeniesienie wierzytelności hipotecznej, Warszawa 2019

Rosenblüth I., Prawo wekslowe. Komentarz, Warszawa 1994

Sobczyk A., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Legalis 2018, komentarz do art. 68, uw. 9; wyrok SN z 2.12.2004 r., I PK 51/04, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 2

Sołtysiński S., [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 1, Komentarz do art. 1-150 KSH, red. S. Sołtysiński, Legalis 2012

Sołtysiński S., Moskwa P., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 17B, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2016

Sołtysiński S., Wynalazek spółki kapitałowej: o krok do wieczności, „Państwo i Prawo” 1998, z. 11

Spyra M., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. Bieniak, Legalis 2019, Komentarz do art. 97

Strejmer S., Dopuszczalność wzruszenia czynności prawnej w części w związku z wadą oświadczenia woli, „Studia Prawa Prywatnego” 2015, nr 3

Strzępka, E. Zielińska J., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. Strzępka, Legalis 2015

Swaczyna B., Warunkowe czynności prawne, Warszawa 2012

Szczurowski T., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Legalis 2018, Komentarz do art. 97

Szpunar A., Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 2001

Szumański A., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 17A, Prawo spółek kapitałowych. red. A. Szumański, Warszawa 2015

Trzaskowski R., Skutki sprzeczności umów obligacyjnych z prawem, Warszawa 2013

Weber-Elżanowska A., Rezygnacja z pełnienia funkcji przez „ostatniego” członka zarządu. Uwagi na tle nowelizacji art. 202 § 6 KSH, „Monitor Prawa Handlowego” 2019, nr 2

Weiss I., Szumański A., [w:] W. Pyzioł, A. Szumański, I.Weiss, Prawo spółek, Warszawa 2014

Wisskirchen G., Kuhn A., [w:] Beck.scher Online-Kommentar GmbHG, red. H. Ziemons, C. Jaeger, M. Pöschke, Beck Online 2019, art. 35

Załucki M., Forma testamentu w perspektywie rekodyfikacji polskiego prawa spadkowego. Czas na rewolucję?, „Państwo i Prawo” 2017, nr 3

Zoll F. (mł.), Zobowiązania w zarysie, Warszawa 1948

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.