W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 5/2020 (349)

Waloryzacja przedwojennych zobowiązań pieniężnych a sprawa przeliczania hipotek i kapitałów zakładowych spółek handlowych

Okładka
Dr Józef Forystek
adwokat (Kraków-Warszawa)
0000-0003-2726-2396
Tytuł: Waloryzacja przedwojennych zobowiązań pieniężnych a sprawa przeliczania hipotek i kapitałów zakładowych spółek handlowych
Słowa kluczowe:
hipoteka, waloryzacja, zasada nominalizmu, przedwojenne hipoteki, systemy monetarne w Polsce, dekret warszawski, grunty warszawskie
Title: Indexation of pre-war monetary obligations and the case of conversion of mortgages and share capitals of commercial companies
Abstract:

The article concerns legal problems connected with two-time change of monetary system in Poland after the Second World War, firstly between 1949 and 1950, and secondly in 1994. As a result of these changes pre-war monetary claims lost any economic value. Pre-war zlotys had been recalculated in a 1:1 ratio, and subsequently they were recalculated according to parity 100 pre-war zlotys to 1 post-war zloty. In turn, as a result of denomination in 1994, 10.000 old zlotys (PLZ) were recalculated to 1 zloty (PLN). Due to these processes, pre-war zloty lost six zeros. According to the jurisprudence of the Constitutional Tribunal and the Supreme Court, it is inadmissible to index monetary claims, including mortgages established before October 30th 1950, in the light of the regulations of 1949 and 1950, which introduced to Polish legal system the principle of nominalism and the principle of currency for nearly 40 years period.

Keywords:
mortgage, indexation, principle of nominalism, pre-war mortgages, monetary systems in Poland, “Warsaw (Bierut) Decree”, Warsaw lands
Titel: Die Indexierung der finanziellen Verbindlichkeiten aus der Vorkriegszeit und die Frage der Hypotheken-und Kapitalumwandlung der Handelsgesellschaften
Bibliografia:

Czachórski W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, red. Z. Resich i in., Warszawa 1972, uwaga nr 4 do art. 358 k.c.

Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002

Drozd E., Oleszko A., Hipoteka w praktyce. Zagadnienia prawne, orzecznictwo, przepisy, Poznań-Kluczbork 1995

Dybowski T., [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Prawo zobowiązań - Część ogólna, red. Z. Radwański, Ossolineum

Forystek J., Przedwojenne hipoteki a reprywatyzacja, „Rzeczpospolita” z 11.08.2009 r.

Garlicki S., Odpowiedzialność hipoteczna na obszarze m.st. Warszawy, „Przegląd Notarialny” 1947, t. II

Gawlik Z., Pytania i odpowiedzi, „Rejent” 1992, nr 7-8

Jastrzębski R., Między nominalizmem a waloryzacją - judykatura in statu nascendi II Rzeczypospolitej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2011, z. 1

Jastrzębski R., Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno-prawnych w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2009

Koziorowski L., Ile jest warte przedwojenne 100 złotych, „Rzeczpospolita” z 20.04.2010 r.

Mróz T., Hipoteka a zasada walutowości i problem klauzul waloryzacyjnych, „Radca Prawny” 1999, nr 4

Naworski J.P., Kilka uwag na temat zasady walutowości w świetle nowego prawa dewizowego, „Palestra” 1999, nr 9-10

Nowakowski Z.K., Regulacja zobowiązań pieniężnych według dekretu z 27 lipca 1949, „Przegląd Notarialny” 1949, nr 9-10

Pisuliński J., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 4, Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2012

Polkowski J., Niekonstytucyjność prawa i jej skutki cywilnoprawne, Warszawa 2019

Przyborowski Ł., Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2014, Komentarz do art. 77

Roszkowski W., Historia Polski 1914-2015, Warszawa 2017

Rudnicki S., Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Warszawa 1993

Stelmachowski A., Nominalizm pieniężny a waloryzacja, „Studia Cywilistyczne”, Kraków 1965, t. 6

Taraszkiewicz W., Polemika: ile jest warte przedwojenne 100 złotych, „Rzeczpospolita” z 27.04.2010 r.

Wasilkowski J., Zarys prawa rzeczowego, 1963

Zaremba P., Historia dwudziestolecia 1918-1939, Warszawa 1983, t. II

Zielińska A., Wartość ekonomiczna obligacji wyemitowanych przed wybuchem II wojny światowej. Glosa do wyroku SN z 5.2.2009, I CSK 331/08, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 8

Zieliński P., Motywy i założenia prawa o zobowiązaniach pieniężnych, „Przegląd Notarialny” 1949, nr 9-10

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.17 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.