W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 5/2020 (349)

Jurysdykcja notarialna w postępowaniu o ustalenie czynności notarialnej zgodnie/sprzecznie z prawem (część I)

Okładka
Prof. dr hab. Aleksander Oleszko
emerytowany profesor zwyczajny UMCS w Lublinie
0000-0003-3257-7405
Tytuł: Jurysdykcja notarialna w postępowaniu o ustalenie czynności notarialnej zgodnie/sprzecznie z prawem (część I)
Słowa kluczowe:
jurysdykcja notarialna, postępowanie notarialne, staranność zawodowa
Title: Notarial jurisdiction in proceedings for establishing a notarial act in accordance with/against the law (part I)
Abstract:

Contemporary requirements of the legislator and social expectations of simplification of all procedures of asserting rights are connected with obtaining more effective legal solutions. These requirements justify the analysis of two values of notarial activity: performing notarial activities in accordance with the law and counteracting the possibility of illegal evaluation.

Keywords:
notary jurisdiction, notary proceedings, professional diligence
Titel: Zuständigkeit des Notariats im Verfahren über die Bestimmung der notariellen Tätigkeit rechtmäßig/ rechtswidrig (Teil I)
Bibliografia:

Allerhand M., Prawo o notariacie, Lwów 1934

Biernat J., Poświadczenie przez notariusza zgodności z oryginałem odpisu, wyciągu lub kopii dokumentu sporządzanego w języku obcym, „Rejent” 2002, nr 10

Boć W., Status notariusza po dwudziestu latach obowiązywania ustawy - Prawo o notariacie, „Rejent” 2011, numer specjalny (listopad)

Bystrzycka Z., Poświadczenia w praktyce notarialnej, [w:] III Kongres Notariuszy RP. Referaty i opracowania, Warszawa - Kluczbork 2006

Górnicki L., Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939, Wrocław 2000

Guzikowski S., Sonnenkler J., Notariusz jako funkcjonariusz publiczny i jako komisarz sądowy na tle art. 82 pr. o not. i patentu niespornego z 1854 r., PN 1935, nr 8

Jaworski W.L. Reforma notariatu, Kraków 1929

Kozielewicz W., Oleszko A., Ochrona dóbr osobistych notariusza z tytułu bezprawnego oskarżenia, Warszawa 2014

Kozioł A., Twardoch P., Ku europejskiemu majątkowemu prawu małżeńskiemu bez Polski, czyli o unijnym rozporządzeniu z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (cz. I), „Rejent” 2016, nr 12, s. 74 i n.; (cz. II), „Rejent” 2017, nr 1

Kożuch M., „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 1

Król M.Z., Jurysdykcja notariusza z perspektywy teoretycznoprawnej, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, red. E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Kluczbork 2007

Litauera J.J., Kodeks postępowania niespornego. Część ogólna z objaśnieniami, Warszawa 1946

Oleszki A., „Rejent” 2018, nr 9

Oleszko A., Glosa do wyroku NSA z dnia 17 listopada 2017 r., II GSK 845/16, „Rejent” 2018, nr 8

Oleszko A., Jurysdykcja notariusza zgodna z prawem krajowym i skutecznością prawa unijnego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości(wybrane problemy), „Krakowski Przegląd Notarialny” 2019, nr 4

Oleszko A., Potrzeba jakiego notariatu. Notariat zreprywatyzowany, „Rejent” 2019, nr 9

Oleszko A., Prawo o notariacie. Komentarz, t. I, Ustrój notariatu, Warszawa 2006

Pastuszko R., Obywatelstwo jako wymóg podmiotowy powołania na notariusza w państwie członkowskim UE w świetle projektu nowelizacji ustawy - Prawa o notariacie, „Rejent” 2012, nr 3

Piekarczyk S., Obywatelstwo notariusza a zasada swobody przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Analiza poszczególnych argumentów w sporze przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, „Rejent” 2014, nr 11

Polem K., Poczet prawników polskich, Rzeczpospolita z dnia 3 lutego 2000 r.

Siemko P., Sposoby i zakres formułowania zarzutów w postępowaniu prokuratorskim jako determinanta zaprzeczenia zasadzie nieważności oskarżonego notariusza, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, Warszawa 2014

Sołtys B., Jurysdykcja prewencyjna notariusza w umowach zawieranych przez dewelopera z konsumentami w odniesieniu do niedozwolonych postanowień umownych (art. 3851 i nast. k.c.), „Rejent” 2013, nr 12

Sołtysińska A., [w:] A. Sołtysińska, H. Talago-Sławoj, Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016

Tokarczuk O., Bieguni, Wyd. Literackie 2019

Truszkiewicz Z., Wpływ prawa o notariacie na instytucję rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego prawa o notariacie i prawa europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, red. E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Kluczbork 2007

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.