W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 4/2020 (348)

Pasierb spadkodawcy jako spadkobierca ustawowy (art. 934 1 k.c.)

Okładka
Dr Aleksandra Partyk
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
0000-0003-3196-6601
Tytuł: Pasierb spadkodawcy jako spadkobierca ustawowy (art. 934 1 k.c.)
Słowa kluczowe:
prawo spadkowe, dziedziczenie ustawowe, pasierb
Title: The stepchild of the bequeather as a legal heir (Art. 934 1 of the Civil Code)
Abstract:

The article discusses the issue of statutory succession by the deceased’s stepchild. In the current state of law, in the light of art. 9341 of Civil Code if the deceased leaves no spouse or relatives by consanguinity called to the succession by the law, the estate falls in equal parts to those children of the deceased’s spouse whose parents did not live to the opening of the succession. The publication points out numerous interpretation doubts on the grounds of the aforementioned provision. The question was also posed whether, in the times of changing social conditions and changes in the model of family life, it is not necessary to make changes in the law to strengthen the legal and inheritance position of the stepchildren of the deceased.

Keywords:
inheritance law, statutory succession, stepchild
Titel: Der Stiefsohn des Erblassers als gesetzlicher Erblasser (art. 934 1 BGB)
Bibliografia:

Bartmiński J., Polski stereotyp matki, „Postscriptum Polonistyczne” 2008, nr 1, który przypomina powiedzenie: „Matka daje, a macocha pyta dzieci, czy chcecie”

Bender P., Uczestnicy notarialnego poświadczenia dziedziczenia („osoby zainteresowane”) na gruncie znowelizowanego Prawa o notariacie, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 3

Biernat J., Dzieci małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku jako spadkobiercy ustawowi, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. B. Gawlikowi, red. F. Zoll, LexisNexis 2012

Borysiak W., Dziedziczenie ustawowe w świetle nowelizacji Kodeksu Cywilnego, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 2

Burkacka I., Monoparentalność, wielorodzina i rodzina zrekonstruowana. Współczesne nazwy modeli życia rodzinnego, „Artes Humanae” 2017, vol. 2

Cybula P., Testament podróżny de lege lata i de lege ferenda, [w:] 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, red. P. Stec, M. Załucki, Warszawa 2015

Dziadzio A., Powszechna historia prawa, Warszawa 2008

Fromm E., O sztuce miłości, Poznań 2012

Jarzębińska A., Zachowania rodzicielskie macochy (normatywny i realistyczny aspekt roli), „Opuscula Sociologica” 2013, nr 4

Knabe J., Ciszewski J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, wyd. 2

Kozieł G., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania - Część szczególna, red. A. Kidyba, wyd. II, LEX/el. 2004, Komentarz do art. 691 k.c.

Królikowski M., Możliwość obniżenia zachowku de lege lata i de lege ferenda, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2018, nr 1

Lewandowska E., Sukcesja prawa najmu lokalu mieszkalnego w razie śmierci najemcy (art. 691 k.c.) - głos w dyskusji, [w:] R. Sztychmiler i in., Problemy małżeństwa i rodziny w prawodawstwie polskim, międzynarodowym i kanonicznym, Olsztyn 2017

Łączkowska M., Dziedziczenie ustawowe członków rodziny spadkodawcy, „Rejent” 2012, nr 5

Mazurkiewicz J., Rodzinne do remontu! Czyli o potrzebie wielkiej reformy prawa rodzinnego, [w:] 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, red. P. Stec, M. Załucki, Warszawa 2015

Niezbecka E., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV, Spadki, red. A. Kidyba, wyd. IV, LEX/el. 2015

Ojczyk M., Kodeks cywilny. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

Pacholska A., Rozwód a zgodna wola rozwiązania związku w prawie polskim na tle praw wybranych państw europejskich, „Rodzina i Prawo” 2012, nr 23

Partyk A., Bliski, bliższy, najbliższy, „Dziennik Gazeta Prawna” z 13 czerwca 2017 r., D 6.

Partyk A., Miarkowanie wysokości zachowku z uwagi na zasady współżycia społecznego. Glosa do wyroku s. apel. z dnia 9 maja 2018 r., V ACa 921/17, LEX (el.)

Partyk A., Uprawnienia konkubenta spadkodawcy w prawie szkockim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2018, z. 1

Partyk A., Wysokość zadośćuczynienia z tytułu śmierci pasierba lub pasierbicy wskutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi osoba trzecia, Linia orzecznicza, LEX/el. 2017

Pazdan M., O potrzebie i kierunkach zmian dziedziczenia ustawowego, „Rejent” 2005, nr 9

Piątkowski J. i in. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015

Sadomski A., Wild M., Zadośćuczynienie za Śmierć osoby najbliższej w orzecznictwie sądów powszechnych, „Prawo w działaniu Sprawy cywilne” 2012, nr 12

Skowrońska-Bocian E., Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu cywilnego, [w:] Nowelizacja prawa spadkowego. Komentarz, LexisNexis 2010, art. 9391 k.c., teza 7

Skowrońska-Bocian E., Komentarz do niektórych przepisów, art. 9391 k.c., teza 7

Sobczak J., [w:] Polskie Prawo Konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2001

Sylwestrzak A., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, wyd. II, LEX 2013, art. 90 k.r.o. teza 1

Sylwestrzak A., Sytuacja prawna dziadków w świetle norm prawa spadkowego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2011

Trębska B., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Wierciński, LexisNexis 2014, LEX/el., Komentarz do art. 618 k.r.o.

Załucki M., Dylematy regulacji dziedziczenia ustawowego dzieci małżonka spadkodawcy (art. 9341 k.c.), „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, vol. 22, nr 3

Załucki M., Perspektywy rekodyfikacji polskiego prawa spadkowego, [w:] 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, red. P. Stec, M. Załucki, Warszawa 2015

Zoll F., Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. B.Gawlikowi, LexisNexis 2012, LEX el.

Żurek A., Atrakcyjność instytucji małżeństwa we współczesnych społeczeństwach, [w:] Roczniki Socjologii Rodziny, t. XX, Poznań 2010

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.16 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.