W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen

OŚRODEK SZKOLENIOWY (OSz SNRP)

Ośrodek Szkoleniowy, będący niepubliczną placówką oświatową działającą na podstawie ustawy o systemie oświaty, został powołany Uchwałą Zarządu Głównego SNRP nr 64/XI/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Dyrektor, którym obecnie jest notariusz Czesława Kołcun.

Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej organizuje:

 • szkolenia stacjonarne
 • szkolenia wyjazdowe

Zapisy i bliższe informacje - Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP.
Tel. 22 827 01 94 / 22 827 13 45 adres email: snrp@rejent.com.pl

DOKUMENTY REGULUJĄCE DZIAŁANIE OS SNRP:

TERMINY SZKOLEŃ

2019-02-07 10:17 #

Szkolenia planowane przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP w 2019 roku

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia planowane przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP:

Formularz zgłoszeniowy

 • Weryfikacja autentyczności dokumentów zabezpieczonych na przykładzie paszportów, dowodów osobistych, kart pobytu, aktów urodzenia oraz podstawowy zakres weryfikacji dokumentów słabo zabezpieczonych (warsztaty szkoleniowe, 6 godz. lekcyjnych) – wykładowca Adam Żukowski, ekspert technicznych badań dokumentów, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

  Celem szkolenia jest zapoznanie notariuszy oraz pracowników kancelarii notarialnych, jako osób mających bezpośredni kontakt z dokumentami przedkładanymi przez klienta, z przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów, a także nabycie praktycznych umiejętności oceny autentyczności dokumentów o różnym stopniu zabezpieczenia podczas codziennej pracy.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Zabezpieczenia dokumentów publicznych.
  • Rodzaje przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.
  • Metody weryfikacji dokumentów w warunkach pracy kancelarii notarialnej.
  • Ocena szaty graficznej pism, autentyczności podpisów oraz zamieszczonych pieczęci.
  • Podobieństwo klienta do zdjęcia w dokumencie.

  Terminy do wyboru: 16 lutego 2019 roku (6 godzin lekcyjnych; sob. 10.00-15.00)
  22 lutego 2019 roku (6 godzin lekcyjnych; pt. 15.30-20.30)
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Praktyka stosowania ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716 z późn. zm.) (warsztaty szkoleniowe, 6 godz. lekcyjnych) – wykładowca dr Piotr Marquardt, notariusz w Katowicach, członek Zespołu Legislacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy RP, który jest autorem publikacji naukowych z zakresu przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, a także współtwórcą opinii do wyżej wymienionej ustawy, czynnie uczestniczącym w pracach legislacyjnych nad ww. ustawą.

  Celem warsztatów będzie wypracowanie dobrych praktyk w zakresie stosowania wyżej wymienionej ustawy. Warsztaty kierowane są do orzeczników w sprawach z zakresu ksiąg wieczystych, notariuszy, zastępców notarialnych, pracowników urzędu m. st. Warszawy i wszystkich zainteresowanych przedmiotowym tematem. Liczymy, że wspólnie wypracowane stanowisko przyczyni się do sprawnego uporania się z zagadnieniami związanymi z powyższą materią.


  Terminy do wyboru: 19 lutego 2019 roku w godz. 10.00-15.00, w siedzibie Stowarzyszenia Notariuszy RP przy ul. Ludwika Rydygiera 17 lok U01 w Warszawie.
  27 lutego 2019 roku w godz. 10.00-15.00, w siedzibie Sądu Rejonowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3a.
  Cena od osoby:350,00 zł / 380,00 zł brutto*(284,55 zł / 308,94 zł netto*)

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej od dnia 1 stycznia 2019 r. (6 godz. lekcyjnych) - wykładowca SSN dr Helena Ciepła, specjalistka w zakresie prawa cywilnego, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

  Zakres tematyczny m.in.:

  • Wprowadzenie:
   • Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy,
   • Przekształcenie a prawa osób trzecich,
  • Ujawnienie przekształconego prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w księdze wieczystej:
   • Podstawy wpisu w księdze wieczystej w systemie teleinformatycznym,
   • Zaświadczenie jako dokument potwierdzający przekształcenie i stanowiący podstawę wpisu w księdze wieczystej,
   • Zaświadczenie a wtórny obrót mieszkaniami,
   • Wzory wpisów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w księdze wieczystej.
  • Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz bonifikaty:
   • Opłata przekształceniowa,
   • Minimalna 20 letnia długość okresu płatności,
   • Możliwość wyboru reżimu prawnego przekształcenia a obrót prawem użytkowania wieczystego,
   • Zasady korzystania z bonifikaty (terminy i zasady)
    • w przypadku nabycia lokalu / domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym w przypadku tzw. przekształcenia opóźnionego,
    • w przypadku nabycia lokalu / domu jednorodzinnego na rynku wtórnym
  • Pomoc de minimis:
   • Ogólne zasady.
   • Możliwość wyboru przez przedsiębiorcę systemu płatności za przekształceni prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

  Termin: 23 lutego 2019 roku (6 godzin lekcyjnych; sob. 10.00-15.00)
  Miejsce szkolenia:siedziba Stowarzyszenia Notariuszy RP przy ul. Ludwika Rydygiera 17 lok U01 w Warszawie.
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).


 • Szkolenie dla pracowników kancelarii notarialnych – 18 godzin lekcyjnych.
  Zakres tematyczny m.in.:
  • Ogólne założenia prawa o notariacie,
  • Biurowość kancelarii,
  • Podatki i opłaty,
  • Podstawowe pojęcia kodeksu cywilnego dotyczące prawa rzeczowego, rodzajów umów i spadków,
  • Prawo o księgach wieczystych i hipotece, w tym ćwiczenia praktyczne wypełniania wniosków o wpis do księgi wieczystej,/li>
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 723),/li>
  • Sporządzanie i wysyłanie informacji do GIIF. Obsługa oprogramowania komputerowego niezbędnego do sporządzania, podpisywania, szyfrowania i wysyłania raportów,

  Termin:16–17 marca 2019 roku (sob.-nd. godziny zajęć: 9.00-18.00)
  Miejsce szkolenia:siedziba Stowarzyszenia Notariuszy RP przy ul. Ludwika Rydygiera 17 lok U01 w Warszawie.
  Cena od osoby:958,17 zł brutto, (779,00 zł netto).

 • Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) (6 godz. lekcyjnych) – wykładowca Krzysztof Buk, notariusz w Warszawie, członek Rady Izby Notarialnej w Warszawie, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

  Zakres tematyczny zostanie uzupełniony w najbliższym czasie.


  Terminy do wyboru: 02 marca 2019 roku (6 godzin lekcyjnych; sob. 10.00 - 15.00)
  21 marca 2019 roku (6 godzin lekcyjnych; czwartek 15.30-20.30)
  05 kwietnia 2019 roku (6 godzin lekcyjnych; piątek 15.30-20.30)
  Miejsce szkolenia:siedziba Stowarzyszenia Notariuszy RP przy ul. Ludwika Rydygiera 17 lok U01 w Warszawie.
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Zmiany w prawie podatkowym w istotne w pracy notariusza (6 godz. lekcyjnych) - - wykładowca: Stella Brzeszczyńska, doradca podatkowy specjalizujący się w obsłudze rynku nieruchomości. Prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów oraz w spółkach doradztwa podatkowego.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Zmiany w prawie podatkowym w roku 2019:
   1.1. Ordynacja podatkowa:
   Obowiązek raportowania o schematach podatkowych
   • notariusz jako „wspomagający” podmiot zobligowany do zawiadomienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o schemacie podatkowym.
   1.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
   Modyfikacja zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne:
   • nowy sposób obliczania 5 lat,
   • powiększenie katalogu kosztów podatkowych,
   • modyfikacja ulgi mieszkaniowej.
   1.3. PCC:
   • Obniżenie stawki od umowy pożyczki,
   • Zbiorcze deklaracje.
  • Wybrane zagadnienia dotyczące podatku VAT i PCC
   2.1. Cesja umowy przedwstępnej (deweloperskiej) – VAT czy PCC?
   2.2. Sprzedaż lokali jako towarów handlowych po wyroku TSUE - VAT czy PCC?
   2.3. Sprzedaż gruntów wydzierżawionych – zabudowanych i niezabudowanych.
   2.4. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę komandytową – najnowsze orzecznictwo NSA.

  Termin: 9 marca 2019 roku (6 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.00 - 15.00).
  Miejsce szkolenia:siedziba Stowarzyszenia Notariuszy RP przy ul. Ludwika Rydygiera 17 lok U01 w Warszawie.
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Klauzule abuzywne w aktach notarialnych (6 godz. lekcyjnych) – prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński, Sędzia Sądu Apelacyjnego.

  Zakres tematyczny zostanie uzupełniony w najbliższym czasie.


  Terminy do wyboru: 06 kwietnia 2019 roku (6 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.00 - 15.00)
  13 kwietnia 2019 roku (6 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.00 - 15.00)
  27 kwietnia 2019 roku (6 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.00 - 15.00)
  Miejsce szkolenia:siedziba Stowarzyszenia Notariuszy RP przy ul. Ludwika Rydygiera 17 lok U01 w Warszawie.
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Odpowiedzialność karna notariuszy (6 godz. lekcyjnych) – Sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz.

  Zakres tematyczny zostanie uzupełniony w najbliższym czasie.


  Terminy do wyboru: 29 maja 2019 roku (6 godzin lekcyjnych, śr. godz. 15.30 - 20.30)
  15 czerwca 2019 roku (6 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.00 - 15.00)
  Miejsce szkolenia:siedziba Stowarzyszenia Notariuszy RP przy ul. Ludwika Rydygiera 17 lok U01 w Warszawie.
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów – kurs podstawowy - (40 godzin).

  Zakres tematyczny:

  • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
  • Miejsce mediacji wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów,
  • Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji,
  • Rola mediatora i zasady mediacji,
  • Kiedy można a kiedy nie warto podejmować się mediacji?
  • Przebieg mediacji – etapy, cele i zadania mediatora na każdym etapie,
  • Strategie ułatwiające osiągnięcie porozumienia,
  • Podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA),
  • Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora,
  • Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego,
  • Standardy pracy mediatora i prowadzenia praktyki mediacyjnej, wyzwania etyczne,
  • Rola prawa i prawników w mediacji.
  Termin: maj/czerwiec 2019 r.
  (4 spotkania, dwa dwudniowe zjazdy sob. – nd.; godziny zajęć: 09.00-19.00)
  Cena od osoby:1569,00 zł/1599,00 zł brutto* (1275,61 zł / 1300,00 zł netto)*.

* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Miejsce szkoleń: siedziba Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie pocztą mailową lub faxem, co najmniej na 5 dni przed wybranym szkoleniem, do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Będziemy wdzięczni za jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń, o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe
dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl


Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.08 s.
X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.